Glasdörr

Snark och apnébehandling

Sov bättre och säkrare!

Många människor har problem med att de snarkar eller får andningsuppehåll när de sover, så kallad sömnapné. Andningsuppehållen kan ibland vara så långa att det finns risk för syrebrist. Då brukar man tala om sömnapné syndrom, SAS.

Svante Dahlberg, tandläkare

De patienter som kommer till oss för snark- och apnébehandling kommer oftast på remiss från Fysiolog Lab, Stockholm Heart eller från Sophiahemmet där man bland annat utreder snarkning och misstänkt sömnapné syndrom, SAS. Till de här enheterna kan man vända sig utan remiss! En del av våra patienter har både snark- och apnéproblematik, andra har problem bara med snarkning.

Hos oss får man en individuellt anpassad apnéskena som man sätter in när man sover. Skenan drar fram underkäken och tungan, vilket gör att man får en större luftspalt i strupen. Skena fungerar nästan alltid. Den minskar snarkningen och antalet andningsuppehåll.

Om man kommer på remiss för sömnapnébehandling blir kostnaden densamma som för ett vanligt läkarbesök. Om man däremot kommer hit för att man snarkar kan man också ha nytta av en skena, men får då bekosta den själv.

Om man har problem med snarkning är det bra att undvika ryggläge!